Salmonic AB

START     AKTUELL FISKEINFO     FISKEKORT & REGLER     FÅNGSTRAPPORTERING     FÅNGSTSTATISTIK

Salmonic AB

RFVO

Fiskekarta

Fiskerättsägarinfo

Styrelsen

Rååns Vattenråd

Fångstrapportering

Rapporteringsformulär

Rapporteringsformulär (vänligen fyll i allt)

Datum (ÅÅÅÅMMDD tex. 20150101) Kondition (blank eller utlekt)

Art Fångstmetod (fluga, spinn eller mete)

Kön Bete

Längd (cm, tex. 75) Fångstman

Vikt (kg, tex. 2,8) Emailadress

Upptagen / återutsatt

 

   
 

 

 

 

 

 

Copyright © rfvo.se