Meny Stäng

Styrelse och information

Ordförande
Dieter Eckhoff
Västerbäcksgatan 6
252 31  Helsingborg
Tel: 042-13 49 54
Mobil: 0733-245462
E-post: ordforande@rfvo.se

Vice Ordförande
Peter Magnusson
Postgatan 8
253 54 Mörarp
Mobil: 0709 53 37 31
E-Post: viceordforande@rfvo.se

Kassör
Robert Mason
Tel: 042-10 37 61
E-post: kassor@rfvo.se

Sekreterare
Nina Syde
Tel: 042-10 34 28
E-post: sekreterare@rfvo.se

Sakkunnig
Martin Sommar
Kurirgatan 16A
254 53 Helsingborg
0734-353092
E-Post: sakkunnig@rfvo.se

Styrelseledarmot
Arne Tönneros
Mellersta Stenbocksgatan 33B
254 37 Helsingborg
tel. 0709 24 27 46
E-post: styrelseledarmot@rfvo.se

Styrelseledarmot
Magnus Grill
Varvsgatan 13
252 70 Råå
tel. 0763 50 35 12
E-post: politiker1@rfvo.se

Styrelsesuppleant
Patrik Bjurenstål
Ålabodsvägen 176
26163 Glumslöv
Tel: 0735 30 30 32
E-post: styrelsesupleant@rfvo.se

Styrelsesuppleant
Peter Danielsson
Tel: 070-620 24 47
E-post: politiker2@rfvo.se

Valberedning
Erik Lundborg
Mobil: 0732 36 29 89
E-post: valberedning1@rfvo.se

 

Bankgironummer Rfvof: 5122-5324