Meny Stäng

Fiskerättsägarinformation

Nytt inför säsongen 2018 måste fiskerättsägare medtaga lagfarten i original för inköp av fiskerättsbevis. Enligt Länsstyrelsens stadgar får bara fiskerättsbeviset skrivas ut på lagfaren ägare av fastigheten och gäller för lagfaren ägare make/maka samt deras barn som bor på fastigheten.

Kontakta Peter Magnusson på tel. 0709 53 37 31 för att köpa fiskerättsbevis.

2023

– Protokoll fiskestämma (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)
– Budgetförslag (.pdf)

2022

– Protokoll fiskestämma (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)
– Elfiske (.pdf)
– Budgetförslag (.pdf)
– NSVA (.pdf)

2021

– Styrelsen (.pdf)
– Protokoll fiskestämma (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)
– Elfiske (.pdf)
– Budgetförslag (.pdf)
– NSVA – Fiskdöd: uppströmsarbete, undersökningar, åtgärder (.pdf)

2020

– Protokoll fiskestämma (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)
– Elfiske (.pdf)
– Budgetförslag (.pdf)
– Görarpsdämmet presentation – Utrivning av dämmet (.pdf)

2019

– Protokoll fiskestämma (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Styrelsen (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)
– Elfiske (.pdf)
– Budgetförslag (.pdf)

2018

– Illustration för rivning av Görarpsdämmet *

* notera att detta enbart är en illustration och att det nu kommer handlas upp konsulter för att hitta en teknisk och ekologisk lösning. Den slutgiltiga lösningen behöver inte överrensstämma med framtagen illustration i slutändan.

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)

2017

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)

2016

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.docx)

2015

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)
– Bokföring (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.pdf)

2014

– Protokoll från fiskestämman inkl. bilagor (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.pdf)

2013

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.doc)
– Bokföring (.xlsx)
– Förvaltningsberättelse12-13 (.doc)

2012

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.doc)
– Bokföring (.xlsx)
– Förvaltningsberättelse11-12 (.doc)

2011

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Dagordning fiskestämma (.doc)
– Bokföring (.xlsx)
– Förvaltningsberättels10-11 (.doc)

2010

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Bokföring (.xlsx)
– Affisch fiskestämma (.doc)
– Dagordning fiskestämma (.doc)
– Förvaltningsberättelse 09-10 (.doc)

2009

– Protokoll från fiskestämman (.pdf)
– Affisch fiskestämma 2009 (.doc)
– Dagordning fiskestämma 2009 (.doc)
– Förvaltningsberättelse 2008-2009 (.doc)

2008

– Affisch fiskestämma 2008 (.doc)
– Dagordning fiskestämma 2008 (.doc)
– Ekonomisk sammanställning 2007-2008 (.xls)
– Förvaltningsberättelse 2007-2008 (.doc)

2007

– Protokoll från fiskestämman (.doc)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Affisch fiskestämma 2007 (.doc)
– Dagordning fiskestämma 2007 (.doc)
– Ekonomisk sammanställning 2006-2007 (.jpg)
– Förvaltningsberättelse 2006-2007 (.doc)

2006

– Budgetförslag 2006 (.xls)
– Protokoll från fiskestämman 20061025 (.doc)
– Preliminär redovisning Råån 2006 (.pdf)
– RFVO1 (ekonomi)
– RFVO (Revisionsberättelse)
– Råån prel. (Elfiske etc.)
– Förvaltningsberättels
– Dagordning
– fiskestämma

2005

– Dagordning (.doc)
– HD annons (.doc)
– Revisionsberättelse (.pdf)
– Förvaltningsberättelse (.doc)